Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 116-125
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/04/2016

Ngày chấp nhận: 24/05/2016

Title:

A proposal for the final exam schedule system at Can Tho University

Từ khóa:

Hệ thống thông tin, giải thuật xếp lịch

Keywords:

Information system, Exam Scheduling Algorithm

ABSTRACT

In this paper, we propose the process for organizing the final exam at Can Tho University and then build the information system to adapt to this process. The limitations of organizing one week for “private” exams and one week for “common” exams can be overcome by applying the proposed process. We build the information system that allows lecturers to register the type of exams they want. The schedule for “common” exams will automatically be generated by the system itself in the manner that there is no student that has two exams in the same session.

TÓM TẮT

Mục tiêu của bài viết là đề xuất quy trình và xây dựng hệ thống quản lý công tác tổ chức thi kết thúc các lớp học phần tại Trường Đại học Cần Thơ. Bài viết tập trung vào việc đề xuất quy trình đăng ký xếp lịch thi chung và thi riêng nhằm giải quyết các vấn đề bất cập còn tồn tại của việc tổ chức một tuần thi riêng và một tuần thi chung. Từ quy trình đề xuất, chúng tôi xây dựng hệ thống cho phép giảng viên đăng ký lịch thi riêng và thi chung một cách thuận lợi trong đó lịch thi chung được xếp một cách tự động theo tiêu chí không có sinh viên bị trùng lịch thi và không thi cùng hai môn thi trong một buổi thi.

Trích dẫn: Trương Quốc Định và Nguyễn Thanh Hải, 2016. Giải thuật xếp thời khóa biểu ứng dụng vào bài toán quản lý xếp lịch thi kết thúc các lớp học phần tại Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 116-125.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 160-167
Tải về
In: Nguyen Hoang PhuongVladik Kreinovich (2021) Trang: 313*325
Tạp chí: Soft Computing: Biomedical and Related Applications
In: Nguyen Hoang Phuong, Vladik Kreinovich (2021) Trang: 299-312
Tạp chí: Studies in Computational Intelligence
(2017) Trang: 108-113
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ 20 - Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Quy Nhơn - Bình Định 23-24/11/2017
Volume 168 2016 (2016) Trang: 237-245
Tạp chí: Nature of Computation and Communication
Volume 168 2016 (2016) Trang: 276-286
Tạp chí: 2nd EAI International Conference on Nature of Computation and Communication MARCH 17–18, 2016 | RACH GIA, VIETNAM
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...