Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 87-96
Tải về
(2022) Trang: 146-162
Tạp chí: International Conference on Investment and Developmentfor Agricultural Markets and Rural Tourism, Sept 28th, 2022 at School of Economics, Can Tho University, Can Tho city, Vietnam.
Trong Võ Thành Danh (2021) Trang: 17-31
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích Kinh tế
Trong Võ Thành Danh (2021) Trang: 33-45
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích Kinh tế
(2021) Trang: 307-319
Tạp chí: Proceedings of the second international Conference in Business, Economics & Finance
11 (2021) Trang: 364-374
Tạp chí: ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...