Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
96(157) (2019) Trang: 33-36
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Giáo dục và xã họi
Liên kết:

Bài viết kết hợp các phương pháp nghiên cứu lí thuyết và thực tế để tìm hiểu quy trình tổ chức hoạt động dạy học theo hình thức Blended Learning. Từ cơ sở lý thuyết được chọn lọc, tác giả đã thiết kế khóa học kết hợp theo quy trình 4 bước gồm: xác định mục tiêu và các chủ đề cho khóa học, thiết kế công cụ đánh giá năng lực người học, thiết kế và thực hiện các hoạt động dạy học, đánh giá và rút kinh nghiệm. Các bước này được minh họa bằng các ví dụ trong giảng dạy thực tế tại Trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...