Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
VOL. 26, NO. 9 (2017) Trang: 1070–1082
Tạp chí: JOURNAL OF AQUATIC FOOD PRODUCT TECHNOLOGY
Liên kết:

In this study, kinetic evaluation of enzymatic hydrolysis of catfish (Pangasius hypophthalmus) by-product meat was conducted. The effects of key factors such as type of proteases (neutrase, papain, and bromelain), enzyme to substrate ratio (E/S), substrate concentration, and extent of hydrolysis on process efficiency, properties and functionalities of hydrolysates were evaluated. The results demonstrated that, for catfish shredded meat, bromelain and papain had higher affinity than neutrase. Kinetics parameters Vm and Km of neutrase, papain, and bromelain were 4.486, 9.060, and 18.249 μM/min and 35.433, 6.582, and 7.034 g/l, respectively. Optimal E/S ratios of neutrase, papain, and bromelain were estimated to be 0.92, 2.76, and 3.31 mg/g. At optimal E/S, the highest possible substrate concentrations were found to be 108.4 g/l for neutrase, 36.2 g/l for papain, and 135.8 g/l for bromelain. Both kinetics study and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) analysis showed that bromelain and papain had higher proteolytic activity toward catfish protein than neutrase. A significant increase in antioxidant activity of hydrolysates was observed with neutrase and papain hydrolysate, but not with bromelain. The results could be helpful for industrial processors to develop an efficient process for catfish by-product valorization.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 110-115
Tải về
(2016) Trang: 33-41
Tạp chí: Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học - Từ nghiên cứu đến sản xuất
(2015) Trang: 437-442
Tạp chí: Hội nghị khoa học chăn nuôi - Thú Y toàn quốc, Tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ vào Tháng 4/2015
1 (2013) Trang: 538
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2013) Trang: 232
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 10
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 28
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 35
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 11
Tác giả: Nguyễn Công Hà
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...