Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
03 (2020) Trang: 90-105
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Xã hội

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng và sự hài lòng của người sử dụng E-learning của Trường Đại học Cần Thơ dựa trên số liệu khảo sát 310 sinh viên có sử dụng E-learning tại Trường Đại học Cần Thơ. Phương pháp phân tích chính được sử dụng bao gồm phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng giáo dục, chất lượng hệ thống thông tin và sự thuận tiện của hệ thống có ảnh hưởng trực tiếp và thuận chiều đến sự hài lòng của người sử dụng E-learning. Quan điểm của người học và sự hài lòng cũng được tìm thấy có ảnh hưởng tích cực đến việc sử dụng E-learning. Ngoài ra, bằng chứng thống kê cho thấy sự hài lòng và việc sử dụng E-learning ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp tục sử dụng E-learning. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số giải pháp được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng E-learning bao gồm mở rộng tần suất giới thiệu về hệ thống E-learning đối với giảng viên và sinh viên trong toàn Trường, mở các lớp tập huấn về việc sử dụng hệ thống cho giảng viên, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức các cuộc thi về E-learning, xây dựng tài nguyên giảng dạy phong phú và quản lý toàn diện hệ thống.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 138-145
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 144-163
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 196-205
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 34-44
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 51-59
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 66-76
Tải về
(2020) Trang: 507-536
Tạp chí: The first international conference in economics & business, December 6th 2019, Can Tho University
(2020) Trang: 1121-1139
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2020, University of Economics, Ho Chi Minh City, 27-28 August 2020
(2019) Trang: 192-212
Tạp chí: International Conference on Business and Finance 2019, University of Economics, Ho Chi Minh City, 23rd August 2019
26 (1) (2018) Trang: 58-79
Tạp chí: Corporate Governance: An International Reivew
(2017) Trang: 185-193
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn càu hóa, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Cần Thơ, ngày 15/12/2017
(2016) Trang: 299-335
Tạp chí: Modern ideologies in economics and governance & the application for Vietnam after joining AEC and TPP
(2015) Trang: 377*401
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long 2015
5 (2015) Trang: 202-217
Tạp chí: Asian Economic and Financial Review
(2013) Trang: Track E in Programme, ISSN number: 2295 - 1687
Tạp chí: 10th Worshop on Corporate Governance, Brussels, October 10-11, 2013
4(3) (2014) Trang: 628-650
Tạp chí: International Journal of Economics and Financial Issues
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...