Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
225 (2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại Trại heo giống thuộc Trung tâm giống Nông nghiệp Vĩnh Long nhằm xác định hệ số tương quan (HSTQ) di truyền về một số tính trạng sinh sản của 2 giống lợn nái thuần là Yorkshire (36 nái) và Landrace (36 nái) ở giai đoạn nuôi con (từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi). Hệ số tương quan di truyền giữa các cặp tính trạng số con sơ sinh/ổ (SCSS) và số con 21 ngày/ổ (SC21), SCSS và số con cai sữa/ổ (SCCS), SCSS và khối lượng sơ sinh/ổ (KLSS/ổ), SCSS và KL21 ngày/ổ; SCSS và KLCS/ổ chung của 2 giống Yorkshire và Landrace lần lượt là 0,73; 0,73; 0,60; 0,61 và 0,65. Các hệ số tương quan di truyền giữa các cặp tính trạng này của giống Landrace lớn hơn giống Yorkshire.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...