Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
225 (2017) Trang: 34-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành trên 12 bò cái lai Sind giai đoạn sinh trưởng với khối lượng trung bình 185±5 kg, được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức (NT) là các tỉ lệ khẩu phần hỗn hợp ủ chua (FTMR): 0% FTMR (FTMR0, đối chứng), 50% FTMR (FTMR50) và 100% FTMR (FTMR100); còn lại sử dụng thức ăn của nông hộ là dây đậu phộng phơi khô và cỏ Voi và lặp lại 4 lần. Kết quả cho thấy tăng khối lượng của FTMR0, FTMR50 và FTMR100 lần lượt là 0,16; 0,39 và 0,56 kg/con/ngày (Pquả kinh tế cao khi sử dụng FTMR để nuôi bò lai Sind tại Trà Vinh.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...