Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2017) Trang: 89-93
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Khảo sát được thực hiện tại quận Cái Răng, TP. Cần Thơ và phân tích tại Phòng thí nghiệm thuộc Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Mục tiêu của khảo sát nhằm đánh giá tiềm năng và chất lượng phụ phẩm từ quá trình chế biến trái mít. Khảo sát được tiến hành với phụ phẩm của trái mít giống Thái (cùi, vỏ và hạt) bằng cách thu thập số liệu trên 60 trái mít và phân tích thành phần hóa học của vỏ, cùi, hạt mít của 5 trái mít khác nhau. Kết quả cho thấy vỏ mít chiếm phần lớn khối lượng trái (45,15%). Thành phần vật chất khô (DM) trung bình trong vỏ mít là 14,47% và cùi mít là 16,40%, trong khi hạt mít có DM là 37,11%. Khoáng tổng số của hạt, cùi và vỏ mít lần lượt là 3,14, 4,04 và 5,69%. Protein thô trong hạt là cao nhất 10,44%, kế đến là vỏ 8,70% và sau cùng là cùi 7,02%. Thành phần ADF và NDF cao nhất ở cùi mít lần lượt là 33,96% và 28,04%, kế đến là vỏ mít 26,40% và 26,42%, hạt mít là 16,23% và 33,19%. Kết quả khảo sát cho thấy chất lượng từ phụ phẩm của trái mít mang lại và tiềm năng để sử dụng nguồn phụ phẩm này làm thức ăn trong chăn nuôi. 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 87-92
Tải về
239 (2018) Trang: 30-36
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 51-57
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
223 (2017) Trang: 54-58
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
6 (2017) Trang: 201-206
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Vol. 4(1) (2015) Trang: 1-6
Tác giả: Hồ Thanh Thâm
Tạp chí: Nova Journal of Engineering and Applied Sciences
26 (2013) Trang: 195
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...