Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 202-211
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long trong xu hướng toàn cầu hóa, Khoa Kinh tế - Khu II ĐHCT, 15/12/2017
Liên kết:

Nghiên cứu này dựa trên lý thuyết Động cơ bảo vệ nhằm đánh giá nhận thức và khả năng ứng phó với rủi ro do lụt của nông dân thành phố Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 144 nông hộ tại quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng trong nghiên cứu để tìm hiểu thái độ, sự hiểu biết cũng như tình hình ứng phó với rủi ro lụt của nông dân tại khu vực. Kết quả phân tích cho thấy, phần lớn nông dân có nhận thức và khả năng ứng phó khá cao đối với rủi ro do lụt. Kết quả đo lường nhận thức đối với rủi ro do lụt cho thấy tỷ lệ số hộ nhận thức rủi ro do lụt là 86,11% và 13,89% không nhận thức được rủi ro do lụt. Người dân cũng đã tiến hành nhiều biện pháp ứng phó với rủi ro do lụt như xây nhà kiên cố, nâng sàn nhà cao hơn mực nước lũ, tìm kiếm thông tin thời tiết, chuẩn bị dụng cụ dự trữ thức ăn, nước sạch, thuốc men, … Kết quả cho thấy người dân nơi đây không hề chủ quan trước rủi ro lũ lụt, họ luôn tìm hiểu thông tin về tình hình lũ hàng năm để có thế giữ thế chủ động khi có lụt xảy ra. Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế nên việc áp dụng các biện pháp ứng phó của nông dân còn gặp nhiều khó khăn.

Các bài báo khác
(2018) Trang:
Tạp chí: The 2018 UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference Proceedings, University of Economics and Law, Vietnam; 28/05/2018 - 01/06/2018
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...