Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 7-15
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/12/2016

Ngày nhận bài sửa: 17/03/2017

Ngày duyệt đăng: 30/08/2017

 

Title:

Selection of thermotolerant yeasts and study on fermentation conditions for pineapple wine production

Từ khóa:

Khóm, lên men ethanol, nấm men chịu nhiệt, rượu vang khóm, S. cererevisiae

Keywords:

Ethanol fermentation, pineapple, pineapple wine, Saccharomyces cerevisiae, thermotolerant yeast

ABSTRACT

The objectives of this study were to select and to identify thermotolerant yeasts for their application in pineapple fermentation at high temperature, and to study the optimum conditions for pineapple wine production. Seven isolates of thermotolerant yeasts (Y8, Y32, Y34, Y54, Y80, and Y81) were selected based on their high fermentative capacity with the ethanol content produced ranging from 4.17% to 7.45% (v/v) at 37°C. The isolate Y8 was a target selected yeast strain as having the highest ethanol contents at 37oC and 40oC of 7.45% (v/v) and 4.18% (v/v), respectively. The strains of Y8, Y32, Y34, Y54, Y80, and Y81 were identified as Saccharomyces cerevisiae and YVN7 was recognized as Candida glabrata. The optimum fermentation conditions for pineapple wine production by S. cerevisiae Y8 at 37oC were as follows: 5 days of fermentation, 18.6°Brix of initial sugar and yeast inoculum density of 107cells/mL, with ethanol content of 10.03% (v/v) and fermentative yield of 80.85% were achieved.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là tuyển chọn và định danh các dòng nấm men có khả năng chịu nhiệt, chịu cồn và khảo sát các điều kiện lên men rượu vang khóm. Kết quả đã tuyển chọn được 7/23 dòng nấm men (Y8, Y32, YVN7, Y81, Y34, Y54 và Y80) có khả năng lên men tốt từ dịch khóm ở 37oC, hàm lượng ethanol sinh ra trong khoảng 4,17-7,45% (v/v). Bảy dòng này được định danh thuộc loài Saccharomyces cerevisiae (Y8, Y32, Y34, Y54, Y80 và Y81) và loài Candida glabrata (YVN7). Dòng nấm men S. cerevisiae Y8 được tuyển chọn do có khả năng lên men tốt nhất, với lượng ethanol sinh ra cao nhất ở 37oC và 40oC lần lượt là 7,45% (v/v) và 4,18 % (v/v). Điều kiện lên men rượu vang khóm thích hợp của dòng S. cerevisiae Y8 ở 37oC với thời gian lên men 5 ngày, hàm lượng đường 18,6°Brix và mật số nấm men 107 tế bào/mL, hàm lượng ethanol đạt 10,03% (v/v) với hiệu suất lên men đạt 80,85%.

Trích dẫn: Huỳnh Xuân Phong, Danh Minh Lợi, Nguyễn Ngọc Thạnh, Lê Phan Đình Quí, Bùi Hoàng Đăng Long, Pornthap Thanonkeo, Mamoru Yamada và Ngô Thị Phương Dung, 2017. Tuyển chọn nấm men chịu nhiệt và nghiên cứu điều kiện lên men rượu vang khóm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 7-15.

Các bài báo khác
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 121-129
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 32-37
Tải về
18(4) (2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
202(09) (2019) Trang: 185-192
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
(2018) Trang: 145-148
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
(2016) Trang: 43-53
Tạp chí: The 3rd International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology in ASEAN (IPSFAB2016). Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand. 7-8 September 2016
(2015) Trang: 13
Tạp chí: 11th Young Scientist Seminar on "Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization". Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan. 16th – 17th November, 2015
(2015) Trang: 169
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
2015 (2015) Trang: 158
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
(2014) Trang: 147
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
(2014) Trang: 62
Tạp chí: The 10th Young Scientist Seminar, Yamaguchi University, Japan. 16-17/11/2014
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...