Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 64-69
Tải về

Abstract

The experiment on induced breeding of Pangasius conchophilus with three types of hormones being  HCG, Ovaprim and LRHa were carried out at Aquaculture Seed Center of Dong Thap province from July, 2007 to July, 2008. The  results  showed that, HCG or Ovaprim stimulated ovulation at the dose of 5.000 -6.000UI and 0.4-0.6ml per kg of female, respectively. The spawning rates were 88,89-100%, the relative fecundity ranged from 44.706 to 60.716 eggs per kg of female. Fertilization rates were 77.0 ? 84.45% and hatching rates were 74 ? 83.90%. Hormone LRHa at the doses of 150-250mg combination with Motilium at the doses of 20mg per kg  could not stimulate ovulation.

Keywords: Pangasius conchophilus, maturation, seed production, hormone

Title: Trials to induce  breeding of Pangasius conchophilus using different hormonal substances

Tóm tắt

Thử nghiệm kích thích cá hú (Pangasius conchophilus) sinh sản với ba loại kích thích tố là HCG, Ovaprim và LHRH.a  đã được tiến hành tại trung tâm giống thủy sản Đồng Tháp từ tháng 7/2007 đến tháng 7/2008. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định HCG và Ovaprim đều có tác dụng gây rụng trứng ở cá hú với liều lượng thứ tự là: 5,000-6,000UI và 0,4-0,6ml/kg cá cái. Tỷ lệ rụng trứng từ 88,89-100%, sức sinh sản tương đối dao động từ 44,706 ? 60,716 trứng/kg cá cái, tỷ lệ thụ tinh từ 77,0 ? 84,45% và tỷ lệ nở từ 74 ? 83,90%. Chất kích thích LRHa ở liều lượng từ 150-250mg +-20mg Motilium / kg chưa có tác dụng gây rụng trứng và đẻ trứng ở cá hú.

Từ khóa: cá hú, su thành thục sinh dục, sản xuất giống, hormone

Các bài báo khác
Số 19a (2011) Trang: 204-210
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 219-224
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 54-58
Tải về
01 (2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...