Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 173-182
Tải về

ABSTRACT

In the recent years, the outbreak of virus diseases transmitted by brown plant hopper (BPH) has been the big challenge for the rice breeders to find out the rice varieties with high yield and good grain quality, tolerant to BPH and virus diseases, suitable to different soil conditions. The research was carried out from 2009-2010, rice breeding was implemeted at Mekong Delta Development Research Institute, Can Tho University, yield trials of promising lines were conducted at different agro-eco-areas. Agronomic traits, tolerant ability to pests and diseases, yield components and yield, qualitive were based on Standard evaluation system for rice of IRRI. Results showed that promising varieties for tolerant to BPH, yellowing dwarf virus diseases, resistant to blast high and stable yield, tolerant to acid sulfate soils, suitable to alluvial soils and adapted to intensive cropping systems were MTL590, MTL603, MTL614, MTL631, MTL634, MTL637, MTL642, MTL645, MTL649, MTL653, MTL661, MTL662, MTL665, MTL706, MTL708 .  

Keywords: good grain quality, high yield, MTL rice varieties, ĐBSCL

Title: Breeding and varietal selection for high quality rice varieties for the Mekong Delta of Vietnam in the period of 2009-2010

TóM tắt

Trước tình hình dịch hại do rầy nâu lan truyền trong các năm vừa qua, chọn giống lúa vượt trội về năng suất, phẩm chất, chống chịu rầy nâu, thích nghi vùng đất phù sa, phèn mặn là một thách thức đặt ra không nhỏ cho các nhà chọn tạo giống. Đề tài được thực hiện trong 2 năm, các tổ hợp lai được thực hiện tại Viê?n NCPT ĐBSCL, Đa?i ho?c Câ?n Thơ, các thí nghiệm về năng suất được thực hiện trên các vùng sinh thái khác nhau ở ĐBSCL. Theo dõi các chỉ tiêu về nông học, sâu bệnh, thành phần năng suất và năng suất, phẩm chất gạo theo Tiêu chuâ?n đánh giá của IRRI. Qua kết quả nghiên cứu một số giống lúa triển vọng được chọn như chống chịu rầy nâu, vàng lùn, năng suất cao và ổn định, kháng bệnh cháy lá, chịu phèn mặn, thích nghi đất phù sa và thâm canh cao, gạo có mùi thơm nhẹ, chất lượng gạo cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu là MTL590, MTL603, MTL614, MTL631, MTL634, MTL637, MTL642, MTL645, MTL649, MTL653, MTL661, MTL662, MTL665, MTL706, MTL708.  

Từ khóa: Đồng bằng sông Cửu Long, giống lúa MTL, năng suất cao, phẩm chất tốt 

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 230-239
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 246-254
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...