Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
660.6 - dc23 (2021) Trang: 988-992
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2021
Liên kết:

Chì và các hợp chất có chứa chì được sử dụng rất phổ biến trong bình ắc quy, sơn, gốm sứ và tráng men. Tuy nhiên, chì là kim loại nặng có độc tính cao nên có thể gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập vi khuẩn có khả năng hấp thu chì và khảo sát khả năng hóa hướng động của vi khuẩn theo hợp chất này. Từ các mẫu đất được thu tại bãi rác sinh hoạt ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, 16 dòng vi khuẩn có khả năng phát triển trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung PbCl2 (80 mg/L) đã được phân lập gồm 4 dòng vi khuẩn Gram dương và 12 dòng vi khuẩn Gram âm. Kết quả khảo sát hóa hướng động của vi khuẩn phân lập cho thấy 2 dòng PB23.2 và PB28.2 có khả năng hóa hướng động theo PbCl2. Hai dòng vi khuẩn PB23.2 và PB28.2 đều hấp thu PbCl2 hiệu quả ở thời điểm 6 giờ nuôi cấy, đạt hiệu suất tương ứng 88,34% và 88,99%. Dòng PB23.2 có khả năng hấp thu và hóa hướng động nhanh theo PbCl2 được định danh là Pseudomonas sp. PB23.2 dựa vào kết quả phân tích trình tự gen 16S-rRNA.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 136-144
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 65-70
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 75-81
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 80-88
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 99-103
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...