Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 128-135
Tải về

ABSTRACT

The subject ?Making a square-watermelon? has been researched in order to enrich the fruit lines, to colourize the national cultural character ofVietnam?s Tet holiday. We have done four experiments in Binh Thuy and Phong Dien District, Can Tho city from 2004 to 2006 and gotten the best results in which contained: 1/ aluminum frames with shortenable nylon ropes, 2/ thick glasses box-cover, 3/ put the watermelons in boxes at once (since the fruit reached 11-12 centimeters in diameter) and 4/ using the hybrid Yellow and the Thanh Long varieties (with the average weight is 1.9-2.0 kg/fruit, average horizontal and vertical circle is 45.5 and 49.4 centimeters, respectively).

Keywords: Square watermelon, boxes, frames, glasses

Title: Research on making square watermelon for colourizing the nationalVietnam?s Tet holiday

TóM TắT

Đề tài ?Nghiên cứu biện pháp tạo hình trái dưa hấu hình vuông phục vụ chưng tết?. Bốn thí nghiệm được thực hiện ngoài đồng tại phường Bình Thủy và huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ từ năm 2004-2006. Các thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 lần lập lại. Kết quả dưa hấu hình vuông đạt tốt nhất: (1) khung bằng nẹp nhôm và dây gút, (2) chất liệu khuôn bằng kiếng, (3) đặt trái vào khuôn một lần lúc đường kính trái 11 và 12 cm và (4) sử dụng giống dưa hấu F1 Yellow và Thành Long, trọng lượng trái trung bình 1,9-2,0 kg/trái, chu vi hoành 45,5 cm và chu vi đứng 49,4 cm.

Keywords: dưa hấu vuông, hộp, khuôn, kiếng

Các bài báo khác
Số 16b (2010) Trang: 24-31
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 245-252
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...