Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 14 (2010) Trang: 66-75
Tải về

ABSTRACT

The experiment was conducted at the Department of plant protection, Faculty of Agronomy and Applied Biology, Can Tho University from May 2006 to July 2007, at 28-300C and 75-85% RH, to observe the biology of Chilocorus politus Mulsant. Pupa of C. politus were collected from the predator generation that formely feeding on Pulvinaria sp. infested on Jatropha pandurifolia. After emergence, adults were allowed to mate, layed eggs, and after hatched, the newly first instars of C. politus were then cultured on eggs of Pulvinaria sp. that collected from leaves of Jatropha pandurifolia. The larvae were allowed to grow and develop into adults. Results showed that: The average incubation period was 3,7±0,1 days  and the duration of life cycle was 22,4±0,9 days. The  pupal periods were 7,1±0,1 days. The mean longevity of male and female beetle were 80,6±8,3 and 45,0±8,3 respectively, the mean pre-oviposition period of the beetle  was 1,4±0,2 days. The female beetles laid an average of 183,5 eggs and the hatching  was 33,5%. Both adult and larva C. polites not only can attack on eggs of Pulvinaria sp. and Depranococcus chiton, but also attack on young larva (T2) of D. chiton.

Keywords: Chilocorus politus, Depranococcus chiton, Development, predation, Pulvinaria, reproduction

Title: Biological characteristics of Chilocorus politus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)

TóM TắT

Thí nghiệm được thực hiện tại Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học ứng Dụng, Trường Đại học Cần Thơ, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2006 đến tháng 7/2007 trong điều kiện phòng thí nghiệm có ToC: 28-30 và H%: 75-85. Nhộng  được thu trên các quần thể rệp sáp Pulvinaria sp. gây hại trên cây Hồng mai (Jatropha pandurifolia), sau đó cho vũ hóa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Sau khi vũ hóa, thành trùng được cho bắt cặp và đẻ trứng. Sau khi nở, ấu trùng được nuôi trên trứng của Pulvarinia sp. để theo dõi các đặc điểm sinh học. Kết quả khảo sát ghi nhận thời gian phát triển trung bình của giai đoạn trứng là 3,7±0,1 ngày, chu kỳ sinh trưởng 22,4±0,9 ngày, thời gian nhộng: 7,1±0,1 ngày. Tuổi thọ của thành trùng cái và đực lần lượt là 80,6±8,3 và 45,0±8,3 ngày với thời gian tiền đẻ trứng là 1,4±0,2 ngày. Con cái đẻ trung bình 183,5 trứng, với tỷ lệ trứng nở chỉ đạt 33,5%. Không những có khả năng ăn mồi cao trên trứng của rệp sáp Pulvinaria sp., C. politus còn có khả năng ăn mồi trên rệp sáp Depranococcus chiton ở cả 2 giai đoạn trứng và ấu trùng tuổi 2.

Từ khóa: Chilocorus politus, Depranococcus chiton, Pulvinaria, sự phát triển, sinh sản, thiên địch ăn mồi

Các bài báo khác
Số 13 (2010) Trang: 221-229
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 280-290
Số 04 (2005) Trang: 95-101
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 98-106
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...