Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Liên kết:

Kích cỡ nguyên liệu cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình ủ yếm khí. Một số nghiên cứu hầu hết đều chứng minh rằng kích cỡ nguyên liệu càng nhỏ thì khả năng phân hủy càng tăng, đồng thời cải thiện tốc độ và chất lượng khí sinh học (Sharma et al., 1988; Katima, 2001; Sanders et al., 2000; Mshandete et al., 2006). Tuy vậy, một số nghiên cứu cũng cho thấy nếu kích cỡ quá nhỏ làm quá trình thủy phân diễn ra nhanh chóng tạo nhiều axít làm giảm pH và có thể ức chế quá trình tạo khí. Các nghiên cứu sử dụng rơm để tạo khí sinh học trước đây thường cắt nhỏ rơm ở kích thước như 0,088; 0,4; 1,0; 6,0 và 300 mm. Việc cắt nhỏ nguyên liệu thường đòi hỏi chi phí và công lao động, do đó rất khó ứng dụng trong điều kiện nông hộ. Các nghiên cứu ảnh hưởng của kích cỡ rơm lên khả năng tạo khí sinh học chủ yếu được thực hiện đơn nguyên liệu mà chưa được nghiên cứu trong điều kiện phối trộn với phân heo. Do vậy, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của kích cỡ rơm trong điều kiện phối trộn phân heo lên khả năng tạo khí sinh học đã được thực hiện, nhằm đánh giá ảnh hưởng của các kích cỡ rơm đến năng suất sinh khí, thành phần khí sinh ra. Từ đó có thể xác định được kích cỡ rơm phù hợp có thể ứng dụng ở nông hộ sao cho tiết kiệm chi phí và công lao động.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 102-110
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 262-272
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 27-35
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 71-78
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 87-93
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 93-99
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 2 - 16
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 66
Tạp chí: The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region
(2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014
(2014) Trang: 142
Tạp chí: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...