Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 1-8
Tải về

ABSTRACT

This study examined whether or not learner collaboration varied according to language proficiency with respect to the amount, the types, the linguistic targets, and the outcomes of incidental focus on form. Two intact groups, a higher proficiency group with 14 learners and a lower one with 15 learners, were chosen. Data were collected during the two activities, One and Seven, of the English Proficiency Programme study theme ?Endangered Species in New Zealand? at Victoria University of Wellington. Results suggest that learner proficiency affected not only the amounts, the types (reactive and preemptive) but also the outcomes (correctly solved and not-correctly solved) of incidental focus on form. Analyses also revealed that learners were more involved in lexical-semantic and phonological than in morphosyntactic targets.

Keywords: Incidental focus on form, reactive focus on form, preemptive focus on form, linguistic targets of incidental focus on form (lexical-semantic, phonological, morphosyntactic targets), outcomes (correctly solved and not-correctly solved)

Title: The influence of language proficiency on learner?s focus on form

TóM TắT

Nghiên cứu này xem xét liệu sự hợp tác của người học về mặt số lượng, các loại (reactive và preemptive), các hình thức ngôn ngữ và kết quả của hình thức ngôn ngữ ngẩu nhiên có thay đổi theo năng lực ngôn ngữ của họ hay không. Hai nhóm người học, một nhóm 14 người học có năng lực ngôn ngữ cao hơn và một nhóm khác, 15 người, với trình độ ngôn ngữ thấp hơn, được chọn. Dữ liệu được thu thập trong hai hoạt động, Một và Bảy, trong bài ?Các động vật đang bị tuyệt chủng ở New Zealand?, của chương trình dạy tiếng Anh tại trường Đại Học Victoria của Wellington. Kết quả cho thấy rằng năng lực ngôn ngữ ảnh hưởng không chỉ số lượng, loại mà còn kết quả (giải quyết đúng và không giải quyết đúng) của ?incidental focus on form?. Nghiên cứu còn cho thấy rằng học viên quan tâm đến nghĩa của từ-ngữ nghĩa, âm vị hơn là  hình thái và cú pháp của từ.

Từ khóa: hình thức ngôn ngữ một cách ngẫu nhiên; dạng  học viên phản ứng trực tiếp với các lỗi sai; dạng học viên phản ứng với các hình thức ngôn ngữ được xem là có vấn đề; đối tượng ngôn ngữ (nghĩa từ-ngữ nghĩa, ngữ âm, cú pháp và hình thái của từ); kết quả (thành công và không thành công)

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...