Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 230-237
Tải về

ABSTRACT

Nowadays, collaboration is our characteristic working style. In the renovation of teaching methods at universities, students have been given chances so that they can be accustomed to that working style, through lessons? content. Making collaboration between students in groups becomes popular in teaching and when talking about collaborative learning, people often think about learning in groups. However, to make conditions in which students can be best accustomed to and developed collaboration skills, we need to concern an other kind of collaboration ? collaboration between students and the community.

Keywords: Collaborative learning, collaboration between students and the community

Tile: Collaborative learning between students and the community ? one kind of collaborative learning needs to be concerned in teaching

TóM TắT

 Ngày nay, hợp tác là phong cách làm việc đặc trưng của thời đại. Trong công cuộc đổi mới phương pháp dạy học ở trường đại học, chúng ta đã và đang cố gắng tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với phong cách này thông qua nội dung dạy học. Việc tổ chức cho sinh viên hợp tác theo nhóm đã trở nên khá phổ biến trong dạy học và khi nói đến dạy học hợp tác là người ta thường nghĩ ngay tới việc dạy học theo nhóm. Tuy nhiên, trong dạy học, để tạo điều kiện cho sinh viên  làm quen và phát triển tối đa các kỹ năng hợp tác, ngoài kiểu hợp tác nói trên, chúng ta cần quan tâm tới một kiểu hợp tác khác, đó là hợp tác giữa học sinh  với cộng đồng.

Từ khóa: học hợp tác, hợp tác giữa học sinh với cộng đồng

Các bài báo khác
978-604-919-752-9 (2016) Trang: 35-42
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ - Thành quả, thách thức và định hướng. Đại học Cần Thơ, tháng 7 năm 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...