Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 119-127
Tác giả: Đào Văn Khanh
Tải về

    ABSTRACT  

For many business companies, market penetration and expansion have become a  crucial factor for their business operation and growth, especially when the domestic market matures. The most significant issue is to seek for the appropriate strategies. In the following article, I would like to analyze the current situation of market penetration of instant noodle via the business insight process. Also, I would like to point out some strategies for market penetration through available choices so that Vietnamese instant noodle companies could be able to successfully penetrate conventional markets inEuropevia theNetherlands.   

Keywords: Market penetration, instant noddle, EU, theNetherlands

Title: Market penetration for Vietnamese food companies toEuropevia theNetherlands 

TóM TắT

Đối với các công ty, thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế là một trong những hướng đi quan trọng để mở rộng kinh doanh và gia tăng doanh thu, đặc biệt khi thị trường trong nước đã phần nào bão hòa. Điều đặc biệt quan trọng cần phải xem xét là chọn lựa đúng phương thức và chiến lược để thâm nhập. Trong nội dung bài viết sau đây, người viết xin được đi sâu vào phân tích chiến lược kinh doanh và thâm nhập thị trường thực phẩm/ mì ăn liền, thông qua các tiến trình kinh doanh; đồng thời đưa ra các bước thâm nhập hiệu quả nhất thông qua việc phân tích các sự chọn lựa để các công ty thực phẩm Việt Nam, đặc biệt các công ty kinh doanh mì ăn liền và các sản phẩm có liên quan có thể tham khảo để thâm nhập thành công thị trường chính thống của Châu Âu, thông qua cửa ngõ Hà Lan. 

Tư? kho?a: Chiê?n lươ?c thâm nhâ?p thi? trươ?ng, mi? ăn liê?n, EU, Ha? lan

 

Crossref DOI of CTUJoS


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...