Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 84-94
Tải về

ABSTRACT

The study focuses on snakehead culture in Tam Nong district, Dong Thap province, where snakehead culture is very developped, especially snakehead ?moi tre?.  Farmers have good experiences in snakehead culture processes: hatchling production, juvenile and adult  culture.Tam Nong district has abondant foods which play a decisive role in  snakeheads culture, especially in years with heavy inundation.  But when there are not indundation, the fish food resources become rare, snakehead culture meets difficulties, farmers don?t have any interest.  So the supply of home made foods is then very necessary for the culture.

We have done experiments on snakehead feed by trash fish or home made  foods in Cantho  province.  The experiments show that snakehead feed by home made food had the same survival and growth rates as the one feed by natural foods.

We suggest the use of home made foods to develop snakehead culture in reducing trash fish dependence.

Keywords: snakehead, snakehead ?moi tre?, home made food

Title: Study for etablishment of Snakehead culture process inMekongDelta

TóM TắT

Đề tài khảo sát việc nuôi cá lóc ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, nơi có phong trào tiên phong trong việc nuôi cá lóc, đặc biệt là cá lóc môi trề. Khảo sát cho thấy người dân ở đây có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi cá lóc môi trề, từ khâu sản xuất cá con, ương nuôi thành cá thịt để cung cấp cho thị trường. Hơn nữa huyện Tam Nông còn  có lợi thế về thức ăn cho cá lóc, là yếu tố có vai trò quyết định giá thành của sản phẩm. Đó là nguồn cá bổi, hay cá tạp khá dồi dào, đặc biệt vào những năm có lũ cao. Tuy nhiên, vào các tháng khô và những năm không có lũ lớn, nguồn cá tạp làm thức ăn trở nên khan hiếm và giá cao, nên nuôi cá không có lời, thậm chí còn lỗ nặng, như tình hình năm 1998.

Vì thế chúng tôi chú trọng việc bổ sung nguồn thức ăn tổng hợp, chế biến từ các nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương hay các vùng lân cận. Chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm nuôi cá lóc môi trề ở Cần Thơ với thức ăn chế biến được xem là phù hợp.

 Thí nghiệm cho thấy cá lóc nuôi bằng thức ăn chế biến có khả năng sống sót, tăng trưởng tương đương cá nuôi bằng thức ăn cá tạp.

Từ đó chúng tôi đề xuất việc phát triển qui trình nuôi cá lóc với thức ăn chế biến, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cá tạp bằng cách bổ sung nguồn thức ăn chế biến phù hợp.

Từ khóa: cá lóc, cá lóc ?môi trề?, thức ăn tổng hợp.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...