Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 164-171
Tải về

Abstract

For many outstanding corporations and universities in the world, the strength of its trade marks/prestige has become a vital factor for its sustainable business growth.  The trademarks of the world leading corporations such as Sony, Microsoft, Coca Cola etc, and those of accredited universities, namely, Harvard,Cambridge,Tokyo? have been widely acknowledged by students and parents? students all over the world.  How is Vietnamese universities? brand name? How does it work in a highly competitive environment nowadays? The following article will provide the current situation of Vietnamese universities' brands and point out causes leading to drawbacks as well as solutions for setting up Vietnamese university brands.                        

 Title: Vietnamese universities? brand names, why?s not?

TóM TắT

Đối với các công ty và các trường đại học (ĐH) lớn trên thế giới, sức mạnh của thương hiệu  (TH) /uy tín đã trở thành vấn đề sống còn cho sự tồn tại và phát triển. Những TH của các công ty hàng đầu trên thế giới như Sony, Microsoft, Coca Cola? và của các trường ĐH danh tiếng như Harvard, Cambridge? đã tạo được uy tín toàn cầu và chiếm được sự tin tưởng gần như tuyệt đối của khách hàng/SV/các bậc phụ huynh khắp nơi trên thế giới. Các trường ĐH ở Việt Nam hiện nay ra sao? Việc xây dựng TH cho trường ĐH được quan tâm và thực hiện như thế nào? Bài viết sau đây sẽ phân tích thực trạng, nguyên nhân, những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp cụ thể để xây dựng thương hiệu đại học (THĐH) Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 172-178
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 179-189
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...