Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 172-178
Tải về

Abstract

For over the last decade, several businesses companies, corporations, factories and governmental organizations have accelerated to obtain the so-called ISO, a prerequisite criterion for them to be accredited and become excellent organizations/corporations/factories? How are Vietnamese universities? What criteria are more suitable for the university?s development, ISO or EFQM? The following article will analyze and compare the differences of the two models & figure out its  strong points and evaluation methods of EFQM model.            

Title: Quality management of Vietnamese universities: ISO or EFQM?

TóM TắT

Trong thời gian qua, khá nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan hành chánh nhà nước từng bước tiến hành việc quản lý và xin cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO quốc tế. Đây là việc làm hết sức cần thiết bởi đây là tiêu chí đánh giá sự thành đạt, uy tín, chất lượng của các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc công ty. Các trường đại học (ĐH) Việt Nam hiện nay ra sao? Tiêu chuẩn nào sẽ phù hợp với sự đánh giá về chất lượng của trường ĐH, ISO hay EFQM? Bài viết sau đây sẽ phân tích và so sánh sự khác biệt của hai mô hình; đồng thời chỉ ra những ưu điểm và phương thức đánh giá của mô hình EFQM.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 164-171
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 179-189
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...