Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 179-189
Tải về

Abstract

Autonomy and decentralization on higher education are the two issues widely mentioned in diverse means of media and educational conferences/seminars.  The international forum on higher education organized by the Vietnamese National Education Council and the Ministry of Education & Training on June 22nd -23rd 2004 in Hanoi also mentioned these two issues.  Is the ?shirt? (educational mechanism) that the university is ?wearing? getting tight? Should there be a ?new shirt? for the university? How could autonomy and decentralization be interpreted? The following article provides some thoughts & analyses about those matters, and points out some solutions for better implementation.     

Title: Autonomy and decentralization in Vietnamese university

TóM TắT

Tự chủ (autonomy) và phân cấp (decentralized) ở trường đại học (ĐH) là hai vấn đề luôn được các phương tiện truyền thông và bản thân các trường ĐH đề cập trong các cuộc hội nghị và hội thảo. Diễn đàn quốc tế về giáo dục đại học do Hội đồng Quốc gia Giáo dục phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 22 và 23-6 vừa qua cũng đã đề cập đến vấn đề này. Phải chăng chiếc áo mà các trường ĐH đang mặc đã trở nên cũ kỹ, chật chội và cần được thay một chiếc áo mới? Vấn đề tự chủ và phân cấp được hiểu như thế nào? Người viết xin nêu một vài suy nghĩ và giải pháp về vấn đề trên.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 164-171
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 172-178
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...