Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 116-124
Tải về

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá động thái nguồn tài nguyên nước vùng hạ lưu sông Tiền dưới tác động của công trình cống đập Ba Lai. Mô hình thủy lực một chiều (HEC-RAS) được xây dựng cho hệ thống sông chịu tác động bởi chế độ triều biển Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Các kịch bản xây dựng cho mô hình được thiết lập dựa vào công tác vận hành của công trình cống đập Ba Lai: (i) Các cửa cống đập Ba Lai sẽ đóng hoàn toàn; và, (ii) các cửa cống đập Ba Lai sẽ mở hoàn toàn. Mô hình đã được kiểm định và do vậy đủ tin cậy cho việc đánh giá các kịch bản được xây dựng. Đây sẽ là một trong những cơ sở quan trọng nhằm hỗ trợ công tác đánh giá động thái nguồn tài nguyên nước trên sông Tiền. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình HEC-RAS có khả năng sử dụng để mô phỏng và đánh giá động thái nguồn tài nguyên nước ở vùng hạ lưu sông Tiền theo các kịch bản khác nhau (kịch bản
về sự thay đổi đổi điều kiện thủy văn ở thượng nguồn và kịch bản nước biển dâng).

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...