Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 136-147
Tải về

Mực nước dưới đất (NDĐ) tại thành phố Cần Thơ (TPCT) gần đây bị sụt giảm rất nhanh. Sự sụt giảm này trở nên nghiêm trọng hơn khi nhu cầu nước gia tăng. Do đó, đánh giá hiện trạng quản lý khai thác và quản lý NDĐ là rất cấp thiết, nhất là tại khu công nghiệp (KCN) Trà Nóc TPCT. Nghiên cứu được thực hiện qua các bước sau: (i) lược khảo tài liệu; (ii) khảo sát thực địa; (iii) phỏng vấn; và (iv) phân tích SWOT. Kết quả cho thấy hầu hết các doanh nghiệp sử dụng kết hợp các nguồn nước. Tổng lượng NDĐ khai thác cho sinh hoạt và sản xuất là 12.290 m3/ngày.đêm (năm 2013). Kết quả khảo sát cho thấy, chế biến thủy, hải sản là chủ yếu, chiếm 90,91% doanh nghiệp phỏng vấn. Đây là ngành sản xuất có nhu cầu về nước rất lớn ở tất cả các công đoạn. Với yêu cầu sản phẩm xuất khẩu sang các nước Châu Âu, sản phẩm đòi hỏi phải đạt chuẩn Châu Âu; và NDĐ là sự lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, công tác quản lý tài nguyên NDĐ chưa thực sự hiệu quả với nhiều bất cập trong quá trình thực thi Luật Tài nguyên nước. Do vậy, đề ra những giải pháp quản lý NDĐ hiệu quả hơn là hết sức cấp thiết.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...