Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 79-86
Tải về

Nghiên cứu được thực hiện để tìm ra những ảnh hưởng của fructooligosaccharides (FOS) lên tăng trưởng và hoạt tính enzyme tiêu hóa của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và được lặp lại 3 lần. FOS được trộn vào thức ăn với các mức như sau: đối chứng (không bổ sung), 0,5%, 1,0%, 1,5% và 2,0%. Tăng trưởng của cá gia tăng đáng kể khi bổ sung 0,5% và 1,0% FOS (p<0,05). Trọng lượng cuối đạt tương ứng ở hai nghiệm thức 0,5% và 1,0% FOS là 57,9 và 59,2 g. Tỉ lệ sống đạt cao nhất (100%) ở mức bổ sung 0,5% và 1,0%, thấp nhất (82,1%) ở mức bổ sung 1,5% FOS (p<0,05). Hệ số FCR ở nghiệm thức 1,0% là thấp nhất đạt 1,35. Tương tự như kết quả tăng trưởng, hoạt tính các men tiêu hóa như amylase, pepsine, trypsine, chymotrypsine khi bổ sung 0,5% và 1,0% FOS đều cao hơn các nghiệm thức còn lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy bổ sung FOS vào thức ăn ở mức 0,5% và 1,0% giúp cá tra cải thiện tăng trưởng và tăng hoạt tính men tiêu hóa.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...