Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 1-8
Tác giả: Lê Kim Anh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/05/2013

Ngày chấp nhận: 29/10/2013

 

Title:

Application of power electronic converters in grid connection control of distributed generations

Từ khóa:

Bộ chỉnh lưu; nghịch lưu; năng lượng tái tạo; năng lượng mới; nối lưới các nguồn phân tán

Keywords:

Rectifier; inverter; renewable energy; new energy; grid-connected distributed energy resources

ABSTRACT

The research on using and exploiting effectively small and scattered capacity renewable energy sources, named Distributed Energy Resources (DER), to generate electricity is meaningful to reduce the climate change and dependence of power demand on fossil energy sources, which are at risk of being exhausted and cause environmental pollution. Using power electronic converters for grid connection control of distributed generators has some advantages such as capability of power transferring in both directions. The grid integration of DERcan help them to achieve  equivalent scale and stable power supply as that of traditional power plants. The combination of harmonic filter circuits to suppress high order harmonics on the grid will also have a significal effect on improvingpower quality. The article presentedthe simulation result of the grid-connected control model of DER using power electronic converters, which maintains maximum capacity of the systemirrespective of connected powerloads.

TóM TắT

Nghiên cứu sử dụng và khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo có công suất nhỏ và phân tán (Distributed Energy Resources - DER) để phát điện có ý nghĩa thiết thực đến việc giảm biến đổi khí hậu và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch có nguy cơ cạn kiệt, gây ô nhiễm môi trường. ứng dụng các bộ biến đổi điện tử công suất trong điều khiển nối lưới các nguồn phân tán có những ưu điểm như: Khả năng truyền năng lượng theo cả 2 hướng. Các DER nối lưới cho phép chúng đạt được quy mô tương đương và mức độ cung cấp điện ổn định như các nhà máy điện truyền thống. Kết hợp với mạch lọc để loại trừ các sóng hài bậc cao, điều này có ý nghĩa lớn đến việc cải thiện chất lượng điện năng. Bài báo đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới các nguồn phân tán sử dụng các bộ biến đổi điện tử công suất, nhằm duy trì công suất phát tối đa của hệ thống bất chấp tải nối với hệ thống.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...