Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 54-64
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/07/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

Title:

Impacts of micro-climate changes outside and inside the beehives on queenbee’s egg laying and water content of honey at Cho Lach District of Ben Tre Province and Ke Sach District of Soc Trăng Province

Từ khóa:

Thay đổi vi khí hậu, Apis mellifera, Apis cerana, môi trường khí, thức ăn tự nhiên cho ong, sức đẻ trứng của ong chúa, khả năng nuôi ấu trùng, hàm lượng nước có trong mật ong

Keywords:

Micro-climate changes, Apis mellifera , Apis cerana, air environment, natural feedbee, laying egg of queen bees, larval rearing ability, water content in honey

ABSTRACT

There were 15 storms and 4 tropical low pressures in the rainy season in 2013. From December, 2013 to February, 2014 the lowest temperature was about 17-180C at Cho Lach and Ke Sach district. The temperature in April and May, 2014 was about 36 - 370C (i.e. 1-20C higher than that of the same months in 2013). The rainy season in 2014 came later than that in 2013 about 15 days and the rainy season in 2013 came later than that in 2012 about 10 days. The rainfall in May 2013 was about 50-80 mm while it was down to 40-60 mm in the month of the year 2014. The carbon dioxide (CO2) at Ke Sach district in the rainy season was greater than that in the dry season; however, at Cho Lach district, it was opposite. The weather and carbon dioxide interrupted feeding queen and larvae, and honey was of greater water content. The laying eggs of queen bees in 2013 decreased of about 40-45% and the larval rearing ability of worker bees was lower compared to that of 2008. In the dry season in 2013 the water content in honey of A.m species at Ke Sach district was 23.8% and of A.c species at Cho Lach district was 25%. In the rainy season in 2013 the water content in honey of A.m species and of A.c species was 26% and 28%, respectively.

TÓM TẮT

Từ tháng 5 đến tháng 11 của năm 2013 mưa bão nhiều. Tháng 12 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014 nhiệt độ xuống thấp(17-180C) tại huyện Kế Sách và huyện Chợ Lách. Vào tháng 4 và tháng 5 của năm 2014 nhiệt độ đạt đỉnh cao (36-370C), cao hơn 1-20C so với tháng 4 và tháng 5 của năm 2013 ở cùng nơi quan sát. Mùa mưa năm 2014 đến muộn hơn mùa mưa năm 2013 khoảng 15 ngày và mùa mưa năm 2013 lại muộn hơn năm 2012 khoảng 10 ngày. Lượng mưa vào tháng 5 năm 2013 đạt 50-80 mm, vào tháng 5 năm 2014 lượng mưa đạt giá trị 40-60 mm. Lượng khí CO2 ở huyện Kế Sách vào mùa mưa nhiều hơn so với mùa nắng. Ở huyện Chợ Lách lượng khí CO2có giá trị ngược lại. Lượng khí CO2 tại trại ong có và trại ong không có sử dụng phân bón hóa học cho cây nhãn được ghi nhận là 3.999 ppm và 397ppm ở độ cao 1,5 m so với mặt đất tại thời điểm 9 giờ sáng. Nơi có nhiều khí CO2 thì ong hung dữ, dễ bị chấn động, chích người rất dữ. Thời tiết biến đổi mạnh, kết hợp với việc gia tăng khí CO2nên làm cho sức đẻ trứng vào năm 2013 cũng có chiều hướng giảm từ 42 – 45% so với những năm về trước. Khả năng nuôi ấu trùng của ong thợ cũng thấp. Hàm lượng nước có trong mật ong vào mùa khô năm 2013 và mùa mưa của hai giống ong A. m ở huyện Kế Sách và A.c ở huyện Chợ Lách có giá trị lần lượt là 23,8 %, 25% và 26%, 28%. Tuy nhiên, các tỷ lệ nước này đều không đạt theo tiêu chuẩn để xuất khẩu mật ong.

Các bài báo khác
(2013) Trang: 515-519
Tạp chí: The 2nd Conference on Food Science & Technology. November 9-12, 2011. Cantho, Vietnam
2 (2012) Trang: 12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Ngành Ong
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...