Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1/2019 (2019) Trang: 30-35
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Việc đa dạng hóa các loại nguyên liệu và công thức phối trộn các nguyên liệu phù hợp để làm giảm giá thành của giá thể trồng hoa cần được nghiên cứu để tăng thu nhập chonông dân. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định công thức phối trộn giá thể phù hợp để trồng hoa Đồng Tiền trong chậu. Qua kết quả về sinh trưởng, sự ra hoa, tổng số hoa của cúc Đồng Tiền và dựa vào giá thành của giá thể ở các công thức phối trộn, các công thức phối trộn giá thể phù hợp được đề xuất là NT5(2B.Mía+0,5Trấu+1M.Dừa+2P.Bò), NT9(2M.Dừa+0,5Trấu+2B.Mía)và NT10(2M.dừa+0,5Trấu). Các nghiệm thức này cho đã cho số lá, số chồi, số hoa nở và tổng số hoa cao và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có thể sử dụng mụn dừa, bùn mía và phân bò, để phối trộn làm giá thể đạt kết quả tốttrong trồng hoa Đồng Tiền trong chậu nhưng với công thức NT10(2M.dừa +0,5Trấu) cần được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ trong quá trình trồng vì mụn dừa có hàm lượng dinh dưỡng kém.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 47-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 6-12
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 72-79
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 113-135
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2016) Trang: 447-459
Tạp chí: 9th Vietnamese-Hungarian international conference, Research for developing sustainable agriculture, TraVinh university from September 21st- 22nd
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...