Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
56 (2019) Trang: 35-38
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của vật liệu hữu cơ lên quần thể vi sinh vật và một số đặc tính dinh dưỡng đất theo giai đoạn sinh trưởng và phát triển của lúa được trồng trong mô hình lúa-tôm tại huyện Trần Đề. Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức bón phân hữu cơ (NT3- PHC) hoặc bón biochar (NT2- Biochar) kết hợp với phân vô cơ theo khuyến cáo (NT1-ĐC) giúp gia tăng mật số nhóm vi khuẩn (VK) tổng số, VK phân hủy cellulose, nhóm VK cố định cũng như hàm lượng chất hữu cơ, hàm lượng đạm, lân tổng số trong đất và đạt năng suất lúa cao hơn so với nghiệm thức NT1-ĐC. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định được việc bổ sung vật liệu hữu cơ cho đất trồng lúa giúp gia tăng quần thể vi sinh vật có lợi, giúp cải thiện đặc tính dinh dưỡng và gia tăng năng suất lúa được trồng trong đất bị nhiễm mặn tại huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng.

Các bài báo khác
Số 46 (2016) Trang: 47-53
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 6-12
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 72-79
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 113-135
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2016) Trang: 447-459
Tạp chí: 9th Vietnamese-Hungarian international conference, Research for developing sustainable agriculture, TraVinh university from September 21st- 22nd
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...