Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 9-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/02/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Teaching theorem with hypothesis - formulation phase: An experiment in ?GEOMETRY 11? with the help of Geogebra solfware

Từ khóa:

Dạy học định lý có khâu nêu giả thuyết, phần mềm GeoGebra, dạy học với phần mềm hình học động, dạy học theo quan điểm kiến tạo

Keywords:

Teaching theorem with hypothesis - formulation phase, constructivism, Teaching with dynamic environment, Geogebra solfware, ICT in mathematics education

ABSTRACT

This paper presents experimental results of teaching a theorem in Geometry 11 following the hypothesis - formulation phasewith the support of   GeoGebra software. The study was conducted at Class 11A(22 students), Pacific College Can Tho City, in the school year of 2012-2013. Through the process of observation, lesson analysis and survey of students and teachers about teaching effectiveness, research results show that using software GeoGebra to support the teaching practices with hypothesis - formulation phase was feasible. GeoGebra helped teachers have a lot of opportunities to create great students?s interest in learning. In particular, students could formulate hypotheses and self-orient the method to test the hypotheses in a dynamic environment created by GeoGebra.

TóM TắT

Bài báo trình bày một kết quả dạy học thử nghiệm một định lý trong hình học 11 theo mô hình dạy học định lý có khâu nêu giả thuyết với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra. Nghiên cứu được tiến hành ở lớp 11A (22 học sinh), trường phổ thông Thái Bình Dương, Thành phố Cần Thơ, năm học 2012 - 2013. Thông qua việc quan sát, phân tích tiết dạy thử nghiệm, phiếu điều tra thăm dò ý kiến của 22 học sinh, phỏng vấn giáo viên về hiệu quả dạy, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng phần mềm GeoGebra hỗ trợ mô hình dạy học định lý có khâu nêu giả thuyết trong thực tiễn dạy học là khả thi. GeoGebra giúp giáo viên có nhiều cơ hội tạo hứng thú học tập cho học sinh. Đặc biệt, tính ?động? của GeoGebra có thể giúp học sinh tự hình thành giả thuyết và định hướng được cách kiểm chứng giả thuyết thông qua quá trình tương tác.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...