Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 35-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/12/2017
Ngày nhận bài sửa: 28/02/2018

Ngày duyệt đăng: 30/08/2018

 

Title:

Synthesis and antimicrobial activity of naphthalene-1,3,4-oxadiazole

Từ khóa:

Acylhydrazone, hoạt tính kháng khuẩn, 1,3,4-oxadiazole

Keywords:

Acylhydrazone, antimicrobial activity, 1,3,4-oxadiazole

ABSTRACT

1,3,4-Oxadizole exhibites a wide range of biological activities including antibacterial, antifungal, antiinflammatory, analgesic, hypolipidemic, anticancer, anticonvulsant, anti-diabetic, antiviral and ulcerogenic activities. In this study, two derivatives of 2-phenyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole (6a) and 2-(4-methoxy-6-methylnaphthalen-2-yl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole (8b) have been successfully synthesized in very good yields. The synthesis key step was cyclization of acylhydrazones into 1,3,4-oxadiazoles using stoichiometric amount of molecular iodine in potassium carbonate. The synthetic method also worked well with crude acylhydrazone substrates obtained from the condensation of aldehydes and hydrazides. Antimicrobial activity evaluation of two derivatives (6a) and (8b) showed that these two compounds possessed activity against three bacterial strains of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus.

TÓM TẮT

1,3,4-Oxadiazole có nhiều hoạt tính sinh học bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, giảm đau, hạ lipid máu, kháng ung thư, chống co giật, chống đái tháo đường, kháng virus và chống loét. Trong nghiên cứu này, hai dẫn xuất 2-phenyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole (6a) và 2-(4-methoxy-6-methylnaphthalen-2-yl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole (8b) đã được tổng hợp thành công với hiệu suất rất cao. Phương pháp tổng hợp được sử dụng là phản ứng ghép vòng dẫn xuất acylhydrazone tạo nhân 1,3,4-oxadiazole sử dụng iodine làm tác nhân oxy hóa dưới sự hiện diện của potassium carbonate. Các điều kiện của phản ứng này cũng áp dụng tốt với chất nền là acylhydrazone thô thu được từ sự ngưng tụ giữa aldehyde và hydrazide. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của hai dẫn xuất (6a) và (8b) cho thấy hai hợp chất này có khả năng kháng lại ba chủng vi khuẩn: Escherichia coli, Staphylococcus aureus và Bacillus cereus.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Ngô Thị Cẩm Tuyết, Võ Trung Hiếu, Nguyễn Tuấn Vũ, Trang Việt Cường và Bùi Thị Bửu Huê, 2018. Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của một số dẫn xuất naphthalene-1,3,4-oxadiazole. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(6A): 35-41.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...