Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 100-105
Tác giả: Phạm Thị Huệ
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/04/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

The rice trade center on Southern Vietnam in the period of French colonialism

Từ khóa:

Buôn bán lúa gạo, chành lúa, Nam Kì, chính quốc Pháp

Keywords:

The rice trade, rice stocks, Southern Vietnam, French economy

ABSTRACT

This article refers to the rice trade activities in such provinces of Southern Vietnam as Ben Tre, Can Tho, Soc Trang, Bac Lieu and especially Saigon. During this period, the rice trade business contributed greatly towards boosting the economic development of Nam Ki in particular and the whole country in general, in spite of the dependence on the French economy.

TÓM TẮT

Bài viết này đề cập đến hoạt động buôn bán lúa gạo ở một số nơi thời Pháp thuộc như: Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và đặc biệt là Sài Gòn. Trong giai đoạn này, hoạt động buôn bán lúa gạo đã góp phần thay đổi diện mạo của vùng đất Nam Kì. Từ đó, góp phần vào việc thay đổi nền kinh tế nước ta, tuy phát triển nhưng lại lệ thuộc vào kinh tế chính quốc Pháp.

Trích dẫn: Phạm Thị Huệ, 2016. Một số trung tâm buôn bán lúa gạo ở Nam Kì thời Pháp thuộc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 100-105.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 56-60
Tác giả: Phạm Thị Huệ
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...