Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
tháng 8 (2018) Trang: 222-228
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi heo thịt ở nông hộ thành phố Cần Thơ rất cấp thiết giúp chăn nuôi heo có lợi nhuận hơn. Đề tài này phỏng vấn ngẫu nhiên 79 nông hộ chăn nuôi heo tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ; sử dụng phương pháp thống kê mô tả và mô hình hồi quy tuyến tính để phân tích các số liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết người chăn nuôi heo trong giai đoạn nghiên cứu bị lỗ vốn do giá heo hơi quá thấp mà chi phí vẫn còn cao, nhiều nhất là chi phí thức ăn, FCR (Feed Conversion Ratio) lại quá cao. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong chăn nuôi heo thịt là sự tham gia tập huấn, nuôi heo có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng thức ăn phối trộn cho heo.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 106-113
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 137-145
Tải về
(2016) Trang: 266-269
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016
2 (4) (2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...