Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 31-36
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/03/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Howling suppression for the sound amplification systems using frequency shifting method

Từ khóa:

Hệ thống tăng âm, tiếng hú, hiệu ứng Larsen, dịch chuyển tần số

Keywords:

Sound amplification system, howlings, Larsen effect, frequency shifting

ABSTRACT

Today, the sound amplification systems play an important and useful role in human life. It is widely used in many places such as conference rooms, lecture halls, musical theaters and recording studios as well as in telecommunication and mobile devices. However, there is a drawback of using these systems. That is the existence of howling which can be known as the Larsen effect appearing in the system, when there is audio feedback back to the microphone. This phenomenon could reduce the sound quality and cause unpleasant to the listener. 

This paper presents the nature of the Larsen effect and the method to prevent the Larsen effect using frequency shifting with the aid of Matlab software.

TóM TắT

Hệ thống tăng âm ngày nay đóng vai trò rất quan trọng và hữu ích trong cuộc sống của con người, nó được sử dụng rất rộng rãi trong các phòng họp, giảng đường, các sân khấu âm nhạc, các phòng thu âm, cho đến các thiết bị viễn thông và di động. Tuy nhiên các hệ thống tăng âm vẫn còn tồn tại nhược điểm đó là vẫn thường xuyên xuất hiện tiếng hú trong hệ thống khi có sự phản hồi âm thanh trở lại micro. Hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng Larsen, làm giảm chất lượng âm thanh và gây khó chịu cho người nghe.

Bài báo này trình bày bản chất của hiệu ứng Larsen và cách ngăn chặn hiệu ứng Larsen dựa vào phương pháp dịch chuyển tần số với sự hỗ trợ của phần mềm Matlab.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...