Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 36-40
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/04/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Determinating the correlation among the system of the tests used to evaluate the professional physical fitness of badminton-majored male students at Dong Thap University

Từ khóa:

Cầu lông, thể lực chuyên môn cầu lông, xác định mối tương quan, hệ thống các test

Keywords:

Badminton, the badminton-majored fitness, The determination of the correlation, the system of tests

Abstract

The determination of the correlation among the system of the tests used to evaluate the level of professional physical fitness in badminton will serve as a basis for the accurate and effective inspection and evaluation process of teaching and training. In addition, it provides the necessary scientific information as the basis for the lecturers to build and adjust the teaching and training plan. The research result has also presented the tests which are reliable and have sufficient scientific basis to apply in inspecting and evaluating the professional physical fitness of badminton-majored male students at Dong Thap University.

Tóm tắt

Việc xác định được mối tương quan của hệ thống các test đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cầu lông sẽ làm cơ sở cho công tác kiểm tra, đánh giá một cách chính xác, hiệu quả quá trình giảng dạy và huấn luyện. Đồng thời cung cấp những thông tin khoa học cần thiết làm cơ sở để các giảng viên có thể xây dựng và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy cũng như huấn luyện cho phù hợp. Kết quả nghiên cứu cũng đã lựa chọn được các test đủ độ tin cậy cũng như đủ cơ sở khoa học để đưa vào kiểm tra, đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu cầu lông Trường Đại học Đồng Tháp.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...