Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 66-75
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/06/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

Husbandry wastewater treatment at household scale - New testing on HDPE digester

Từ khóa:

Chất thải chăn nuôi heo, ĐBSCL, màng HDPE, túi ủ biogas

Keywords:

Biogas digester, HDPE layer, husbandry wastewater, the Mekong Delta

Abstract

To overcome the technical and financial barriers of biogas construction, this study was done to understand the applicability of the HDPE digester at household scale in the Vietnamese Mekong Delta. Three HDPE digesters and one PE digester were installed at four farmer households at the Binh Tan district, Vinh Long province for husbandry wastewater treatment. The study results showed that HDPE digester?s treatment efficiency ranged from 70ữ85%, which was not significantly diffenrent from the treatment efficiency of the PE digester. As being produced from durable HDPE layers, the HDPE offered easy and quick installation, and it was practically to fix problems that might happen to HDPE digester. In addition, the HDPE digester obtained sufficient treatment efficiency, durability, suitability of investment cost leading to new opportunity for husbandry wastewater treatment at farmers scale.

Tóm tắt

Nhằm giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật và tài chính của hầm ủ biogas, nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát khả năng ứng dụng túi ủ HDPE tại các hộ nông dân ở ĐBSCL. Tổng cộng 3 túi ủ HDPE và 1 túi ủ PE được lắp đặt tại 4 hộ dân ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long để xử lý chất thải chăn nuôi heo. Kết quả đánh giá hiệu quả xử lý chất thải của túi HDPE tin cậy trong khoảng 70 ữ 85%, so sánh giữa túi HDPE và túi PE về xử lý chất thải có sự chênh lệch không đáng kể. Độ bền của túi HDPE cao hơn túi PE do được thiết kế từ tấm vải địa kỹ thuật, khi lắp đặt túi HDPE cũng dễ dàng và nhanh hơn so với túi PE, túi HDPE có thể nhanh chóng khắc phục khi có sự cố. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, túi biogas HDPE có hiệu suất xử lý tốt, có độ bền cao, có giá thành phù hợp với hộ dân mở ra cơ hội cho người chăn nuôi tiếp cận với công nghệ biogas.

 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...