Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 52-59
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/10/2013

Ngày chấp nhận: 25/12/2013

 

Title:

Teaching Cauchy?s inequality by project-based learning

Từ khóa:

Dạy học theo dự án, bất đẳng thức Cauchy, dự án học tập

Keywords:

projetc-based learning, Cauchy?s inequality

ABSTRACT

Project-based learning is method with highly collaborative and practical characteristics. However, the application of projec-based learning to teaching at high schools, especially in mathematics, is facing many difficulties. This article presents how project-based learning has been applied in teaching ?Cauchy?s inequality? algebra grade 10; insights into its effect, advantages, disadvantages, lessons learned are presented.

TóM TắT

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học có tính hợp tác, đồng thời có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên việc vận dụng phương pháp dạy học này ở các trường trung học phổ thông, đặc biệt là môn toán còn gặp không ít khó khăn. Bài báo trình bày phương pháp vận dụng dạy học dự án vào nội dung ?Bất đẳng thức Cauchy? trong chương trình Đại số 10. Thông qua đó rút ra những tác dụng, ưu nhược điểm, cách thức tiến hành và những bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng thành công phương pháp dạy học theo dự án một cách rộng rãi ở các trường phổ thông.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...