Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 194-203
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Isolation bacteriophages and evaluation of their effect in controlling bacterial leaf blight disease on rice caused by Xanthomonas oryzae pv. Oryzae

Từ khóa:

Bệnh cháy bìa lá, phòng trừ sinh học, thực khuẩn thể, Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Keywords:

Bacteriophage, bacterial leaf blight disease, biological control, Xanthomonas oryzae pv. Oryzae

ABSTRACT

Study on bacteriophages in controlling bacterial leaf blight disease on rice caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) was conducted in laboratory and nethouse, Can Tho University. There were ten bacteriophages isolated from 26 strains Xoo original from 4 provinces of Mekong Delta i.e An Giang, Can Tho, Hau Giang, Bac Lieu with 38.46% percentage of infection by phages. Evaluation on the parasitized ability of ten phages on total 26 strains of Xoo showed that one phage could infect many bacterial strains, four phages with coded 10, 12, 13, and 17 showed higher efficiency in parasiting of many Xoo strains, and bacterial strain Xoo 44 (from Thoi Lai- Can Tho) and 52 (Long My - Hau Giang) were higher sensitive with almost isolated bacteriophage strains. Phage 12 (isolated from Chau Thanh A- Hau Giang) showed higher effect in killing strain Xoo 44 compared to phages 10,13 and 17. In nethouse, all four phages with coded 10, 12, 13 and 17 showed effect in reduction of bacterial leaf blight infection by spraying phage suspension (108 pfu/ml) on leaf surface before or after pathogen inoculation. Spraying phage suspension 10 or 12 before pathogen inoculation showed better disease reduction than spraying phage after pathogen inoculation, they showed higher disease control than two others.

TóM TắT

Kết quả nghiên cứu phân lập Thực khuẩn thể (TKT) kí sinh và tiêu diệt vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) gây bệnh cháy bìa lá lúa được thực hiện tại phòng thí nghiệm và nhà lưới Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả trong tổng số 26 chủng vi khuẩn Xoo gây bệnh phân lập tại 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu thì phân lập được 10 dòng TKT, chiếm tỉ lệ kí sinh 38,46%. Khi đánh giá về khả năng kí sinh của các dòng TKT cho thấy 4 dòng TKT có mã số 10, 12, 13, và 17 (TKT 10, 12, 13 và 17) có khả năng kí sinh trên nhiều chủng vi khuẩn, và hai chủng vi khuẩn Xoo có mã số 44 (phân lập tại huyện Thới Lai- Cần Thơ, Xoo 44) và 52 (phân lập tại Long Mỹ- Hậu Giang, Xoo 52) là mẫn cảm cao nhất đối với các dòng TKT được phân lập. Khi khảo sát khả năng thực khuẩn của 4 dòng TKT 10, 12, 13, và 17 trên chủng vi khuẩn Xoo 44, thì dòng TKT 12 (phân lập tại Châu Thành A ? Hậu Giang) có khả năng tiêu diệt vi khuẩn Xoo 44 cao hơn các dòng TKT 10, 13, 17. Đánh giá hiệu quả phòng trị bệnh trong điều kiện nhà lưới, cả 4 dòng TKT 10, 12, 13, và 17 qua hai biện pháp xử lý (phun trước hoặc phun sau với huyền phù mang mật số 108 pfu/ml) đều thể hiện hiệu quả giảm bệnh cháy bìa lá do vi khuẩn Xoo 44 gây ra, biện pháp phun trước thể hiện hiệu quả cao hơn đối với hai dòng TKT 10 và 12, và hai dòng TKT 10 và 12 thể hiện hiệu quả phòng trị bệnh cao hơn hai dòng còn lại.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...