Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 102-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 23/08/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Developing educational tourism for students in the Mua Xuan Agricultural Center and Lung Ngoc Hoang Nature Reserve

Từ khóa:

Du lịch học tập, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân

Keywords:

Education tourism, Lung Ngoc Hoang Nature Reserve, Mua Xuan Agricultural Center

ABSTRACT

This study is aimed to identify the factors influencing students’ intention to participate in educational tours designed for students in Can Tho University at Lung Ngoc Hoang Nature Reserve and Mua Xuan Agricultural Center by Cronbach’s Alpha test and Principle Component Analysis and Binary Logit model. The results of 330 student interviews show that 76% of them intended to participate in designed educational tours. Factors affecting their intention to participate in designed tours are characteristics of students (major, course (second- and third-year students prefer to participate educational tours to last year students), cumulative grade and income), attraction and safety of tourism sites, motivation and perception on educational tourism and economic factors. This study will contribute practical contribution in designing tourists’ activities at two sites, especially targeting to students who experience both pure and educational tourism.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia các tour du lịch học tập thiết kế cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tại Trung tâm Nông nghiệp (TTNN) Mùa Xuân và Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Lung Ngọc Hoàng bằng kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích thành phần chính (Principle Component Analysis) và mô hình Binary Logistic. Kết quả phân tích 330 phiếu điều tra sinh viên cho thấy 76% sinh viên có ý định tham gia tour du lịch học tập. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia tour du lịch học tập của sinh viên tại TTNN Mùa Xuân và KBTTN Lung Ngọc Hoàng gồm đặc điểm của sinh viên (ngành học, khóa học, học lực và thu nhập) và các nhóm yếu tố về đặc điểm thu hút và an toàn của điểm đến, nhận thức và động cơ của sinh viên về du lịch học tập và yếu tố về kinh tế. Kết quả nghiên cứu này đóng góp thiết thực vào việc thiết kế hoạt động khai thác du lịch của hai điểm đến, đặc biệt dành riêng cho đối tượng sinh viên kết hợp du lịch với hoạt động học tập trải nghiệm.

Trích dẫn: Ngô Thị Thanh Trúc và Trần Minh Quân, 2019. Phát triển du lịch học tập của sinh viên tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân và Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 102-108.

Các bài báo khác
Võ Thành Danh (2021) Trang: 66-83
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
Võ Thành Danh (2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
(2018) Trang: 58-67
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, University of Economics and Law, Ho Chi Minh City, Vietnam
(2016) Trang: 130-139
Tạp chí: 9th Vietnamese -Hungarian International Conference, Tra Vinh University, Vietnam, 22 Sept 2016
Võ Thành Danh, Trương Đông Lộc và Nguyên Tuấn Kiệt (2015) Trang: 221-238
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa hoc Phát triển kinh tế - xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015
The Economics of Climate Change in Southeast Asia, 27-28 February 2014, Siem Reap, Cambodia (2014) Trang: 22
Tạp chí: Economy and Environment Program for Southeast Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...