Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 214-220
Tải về

ABSTRACT

Researchers usually face challenges in their work, especially researchers who conduct their work in social science fields.  One of the challenges faced is research methods.  As a result, many students and staff are not interested in conducting research.  This writing will contribute experiences and methods for scientific research of students inFrance.

Title: Research on social science fields: Matters should be considered by researchers and supervisors

TóM TắT

Nghiên cứu khoa học, nhất là trong các ngành khoa học xã hội, không hề là một công việc đơn giản và hiển nhiên.  Bằng chứng là ngay cả những người được trang bị khá nhiều kiến thức lý thuyết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học như là sinh viên bậc cao học cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện luận văn của mình, từ khâu chọn đề tài đến các công đoạn tiếp theo.  Theo kinh nghiệm bản thân, thậm chí ngay cả sau khi đã tốt nghiệp xong cao học, khi không còn sự trợ giúp của giáo sư hướng dẫn thì việc nghiên cứu khoa học chưa phải đã thông thạo.  Vậy đâu là nguyên do của những khó khăn?

Từ khoá: 

ABSTRACT

Researchers usually face challenges in their work, especially researchers who conduct their work in social science fields.  One of the challenges faced is research methods.  As a result, many students and staff are not interested in conducting research.  This writing will contribute experiences and methods for scientific research of students inFrance.

Title: Research on social science fields: Matters should be considered by researchers and supervisors

TóM TắT

Nghiên cứu khoa học, nhất là trong các ngành khoa học xã hội, không hề là một công việc đơn giản và hiển nhiên.  Bằng chứng là ngay cả những người được trang bị khá nhiều kiến thức lý thuyết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học như là sinh viên bậc cao học cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện luận văn của mình, từ khâu chọn đề tài đến các công đoạn tiếp theo.  Theo kinh nghiệm bản thân, thậm chí ngay cả sau khi đã tốt nghiệp xong cao học, khi không còn sự trợ giúp của giáo sư hướng dẫn thì việc nghiên cứu khoa học chưa phải đã thông thạo.  Vậy đâu là nguyên do của những khó khăn?

Từ khoá: phương pháp luận nghiên cứu khoa học, phương pháp thực nghiệm, phương pháp tư biện.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...