Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
16 (2017) Trang: 101-110
Tạp chí: /Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật, Đại học Đà Nẳng,
Liên kết:

Kết quả nghiên cứu về phân lập và tuyển chọn thực khuẩn thể triển vọng trong phòng trị bệnh héo xanh trên dưa leo do vi khuẩn Ralstonia soalacearum trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-7
Tải về
Tập 54, Số 7 (2018) Trang: 41-47
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...