Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Volume 160, Issue 3 (2015) Trang: 865-867
Tạp chí: Archives of Virology

Filamentous bacteriophage RS611 (ϕRS611), which infects the phytopathogen Ralstonia solanacearum, had a circular single-stranded DNA genome that was characterized as an Ff-type phage belonging to the family Inoviridae. The ϕRS611 genome was composed of 6386 bases with a G + C content of 62.1 % and contained 11 putative open reading frames. The ϕRS611 genome showed high similarity to those of Ralstonia phages RSS0 and RSS1. However, approximately 900-nucleotide deletions were found in the region corresponding to open reading frames 10 and 11 of ϕRSS0 and ϕRSS1.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 65-73
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...