Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 53-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/11/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Some pathological characteristics of diseased cobia (Rachycentron canadum Linaeus, 1766) cultured in Nha Trang

Từ khóa:

Cá bóp, Rachycentron canadum, mô bệnh học, Photobacterium damselae, Vibrio

Keywords:

Cobia, Rachycentron canadum, histopathology, Photobacterium damselae, Vibrio

ABSTRACT

Diseased cobia (Rachycentron canadum), which were culture in Nha Trang were sampled and analyzed. The fish displayed signs of lethargy, fin necrosis, internal organs contain fluid and white pus spots in the kidney. Parasites, Neobenedenia sp. and Parapetalus sp., were found in skin, gills, intestine and blood. Bacterial strains which were isolated from liver, kidney, spleen and brain were identified as Photobacterium damselae subsp. damselae and Vibrio alginolyticus. Histopathological analysis revealed necrosis in the liver, the kidneys, appeared center melanomacrophages in the spleen and kidney, proliferate of gill cells along with the loss of structure in the muscles.

TÓM TẮT

Cá bóp (Rachycentron canadum) bệnh nuôi thương phẩm tại Nha Trang được thu mẫu và phân tích. Cá bệnh có dấu hiệu lờ đờ, hoại tử mang và gốc vây, nội quan trương to có chứa dịch, thận có nhiều đốm trắng. Phát hiện sán lá đơn chủ Neobenedenia sp. và rận cá Parapetalus sp. ở một số cơ quan như da, mang và hốc mang, ruột và máu. Các chủng vi khuẩn phân lập được từ các mẫu gan, thận, tỳ tạng và não được định danh là Photobacterium damselae subsp. damselae và Vibrio alginolyticus bằng kít API 20E (BioMerieuex, Pháp). Biểu hiện mô bệnh học đặc trưng của mẫu cá bệnh là hiện tượng hoại tử ở tế bào gan, thận, xuất hiện các trung tâm đại thực bào sắc tố ở tế bào tỳ tạng và thận, các tế bào mang tăng sinh cùng với sự mất cấu trúc ở các bó cơ.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...