Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 7-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/07/2015

Ngày chấp nhận: 26/02/2016

Title:

Observation on virulence and pathogenicity of duck hepatitis A virus genotype 3 in duck embryos

Từ khóa:

Genotype 3, phôi, tiêm truyền, viêm gan vịt A, virus

Keywords:

Genotype 3, embryos, inoculation, duck hepatitis A, virus

ABSTRACT

An examination on the virulence and the pathogenicity of a duck hepatitis A virus strain genotype 3 isolated in Hau Giang province  was carried out by injecting 0.2 ml of virus suspension into allantoic cavity of 10-day-old duck embryos. The results showed that this virus was virulent and the ELD50 titer of the original virus suspension was 108,17/0.2ml.The earliest embryo death was recorded after 24 hours of inoculation and the latest death was 66 hours post inoculation. Most of embryos died after 30 to 45 hours of viral inoculation. Dead embryos had typical lesions of duck viral hepatitis infection, including stunting, edema, hemorrhagic skin, enlarged and yellowish liver with punctate or diffuse hemorrhages, discolored heart muscles. The embryos which died after 66 hours of inoculation had dark green liver and greenish allantoic fluid.

TÓM TẮT

Khảo sát độc lực và tính gây bệnh của chủng virus viêm gan vịt A genotype 3 (chủng HG2) phân lập ở tỉnh Hậu Giang thực hiện bằng cách tiêm vào xoang niệu mô của phôi vịt 10 ngày tuổi với liều 0,2 ml huyễn dịch virus /phôi vịt. Kết quả cho thấy chủng virus này có độc lực cao trên phôi, có hiệu giá ELD50/0,2mllà 108,17. Thời gian virus gây chết phôi sau khi tiêm truyền nhanh nhất sau 24 giờ và chậm nhất sau 66 giờ, số phôi chết tập trung khoảng 30-45 giờ sau khi tiêm truyền. Phôi chết biểu hiện bệnh lý rất điển hình của bệnh viêm gan vịt do virus như phôi còi cọc, phù, da xuất huyết, gan sưng có màu vàng nhạt với nhiều điểm hoặc đám xuất huyết, cơ tim nhạt màu, những trường hợp chết chậm sau 66 giờ, gan phôi có màu xanh đen, dịch niệu có màu xanh nhạt.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 1-6
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...