Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 26/07/2017

Ngày nhận bài sửa: 11/10/2017

Ngày duyệt đăng: 27/02/2018

 

Title:

Observation of virulence of duck hepatitis virus which was isolated from ducks of Hau Giang province

Từ khóa:

Genotype 3, viêm gan vịt type I, virus, vịt con

Keywords:

Duck hepatitis type I, duckling, genotype 3, virus

ABSTRACT

To observe the virulence and the pathogenicity of duck hepatitis virus type I genotype 3 which was isolated in some provinces in the Mekongdelta region, 3-day-old ducklings were employed. The virus strain showed a high virulence on ducklings with 103,3LD50/0,5ml. After 1 day inoculation, the virus was able to cause the experimented ducklings dead. The ducklings were ill and dead during 5 days after virus challenge. The mortality rate in challenged ducklings was the highest by the third day and the fourth day of injection. Furthermore, the experimented ducklings typically appeared signs of duck viral hepatitis, such as lethargic depression, watery diarrhea with urates, spasmodic paddling of legs, and followed by opisthotonus and death. In dead ducklings, gross lesions were recorded to be enlarged livers with ecchymotic hemorrhages or reddish discoloration (100.00%), swollen bile ducts (73.30%), enlargement of spleens (63.30%). Additionally, hemorrhages in lungs, gizzards, proventriculus, wollen kidneys and discolored heart muscles were other signs which also found in the dead ducklings. During the experiment, the mortality rate was determined to be 56.0%.

TÓM TẮT

Nghiên cứu cho thấy chủng virus này thể hiện độc lực cao trên vịt con, với độc lực được xác định trên vịt con 3 ngày tuổi là 103,3LD50/0,5ml. Sau khi gây nhiễm 1 ngày, virus có khả năng gây chết vịt thí nghiệm. Thời gian gây chết từ 1-5 ngày sau khi gây nhiễm, tập trung cao nhất vào ngày thứ 3, thứ 4 với những triệu chứng điển hình như vịt ít đi lại, tiêu chảy phân trắng, đi ngã về một phía, tư thế chết rất điển hình là vịt nằm nghiêng sườn, đầu ngửa lên lưng. Biến đổi bệnh lý điển hình nhất là ở gan như gan sưng, gan sưng xuất huyết hay có biểu hiện gan nhạt màu chiếm tỷ lệ rất cao 100%, túi mật căng phồng (73,3%), lách sưng (63,3%). Ngoài ra, còn có một số biểu hiện như phổi xuất huyết, thận sưng, cơ tim nhão hay cơ tim nhạt màu và hiện tượng dạ dày cơ, dạ dày tuyến xuất huyết. Tổng số vịt chết trong thời gian thí nghiệm với tỷ lệ 56,0%.

Trích dẫn: Phạm Công Uẩn và Hồ Thị Việt Thu, 2018. Khảo sát độc lực của virus viêm gan vịt phân lập từ đàn vịt tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1B): 1-6.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 7-10
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...