Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 94-102
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/08/2015

Ngày chấp nhận: 26/07/2016

 

Title:

Perception and behavior of consumers for supermarkets’ private label products in Can Tho city

Từ khóa:

Hành vi tiêu dùng, nhãn hàng riêng, mức độ nhận biết, siêu thị Cần Thơ

Keywords:

Can Tho city, consumer behavior, consumer perception, private label, supermarket

ABSTRACT

In line with a new trend around the world and Vietnam, private label products of supermarkets in Can Tho city have been developed. They have been gaining some success compared to other types of product label. However, how consumers perceive and respond to the presence of private label products are not well documented. The paper is aimed to fill this gap by interviewing 132 consumers in the city. These results show that most consumers, not all, are welcoming the coming of private label products and tending to use these goods as their supermarket-go regularity, reached 86.4% in recognition at regularly and very regularly levels. The most known private label is of Coopmart supermarket. Result also shows that consumers are satisfied most with the price and frustrated most with the quality of private label products. From the results, private label’s criteria are classified into three groups, namely, needed of developing, stabilizing and needed of improvement. These groups are the starting ground for specific solutions in order to effectively develop the private labels.

TÓM TẮT

Theo xu hướng chung của thị trường trên thế giới và Việt Nam, tại Cần Thơ các sản phẩm mang nhãn hàng riêng của các siêu thị ngày càng phát triển và mang nhiều lợi thế so với sản phẩm của các nhà sản xuất khác. Tuy nhiên cần tìm hiểu những luồng xu hướng khác nhau trong tâm lý người tiêu dùng đối với việc sử dụng sản phẩm này. Nghiên cứu được tiến hành bằng cách khảo sát 132 người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện nay người tiêu dùng đang có điều kiện và xu hướng sử dụng các mặt hàng này thông qua mức độ đi siêu thị thường xuyên và mức độ nhận biết cao đạt 86,4%, cao nhất là nhãn hàng riêng Coopmart. Kết quả cũng cho thấy người tiêu dùng hài lòng cao nhất về giá cả và cảm thấy thất vọng nhất về chất lượng của các sản phẩm mang nhãn hàng riêng. Dựa vào kết quả các tiêu chí của nhãn hàng riêng được chia thành ba nhóm cơ bản, nhóm cần phát huy, nhóm ổn định và nhóm cần cải thiện nhằm phát triển tốt hơn nhãn hàng riêng.

Trích dẫn: Nguyễn Thoại My và Nguyễn Tuấn Kiệt, 2016. Mức độ nhận biết và hành vi mua sắm của người tiêu dùng đối với nhãn hàng riêng của các siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44d: 94-102.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...