Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 113-118
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/12/2015

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

Some common diseases in Hoary Bamboo rat (Rhizomys Pruinosus Blyth, 1851) under captive condition and treatment methods

Từ khóa:

Dúi mốc lớn, Nuôi nhốt, Bệnh thường gặp, Biện pháp xử lý, Đồng Nai

Keywords:

Rhizomys pruinosus, Captive condition, Common diseases, Remedy, Dong Nai

ABSTRACT

This research was conducted to investigate common diseases occurring in the Hoary Bamboo rat (Rhizomys Pruinosus Blyth, 1851) in order to find the appropriate treatment and prevention strategy. The knowledge obtained from this study would be also used to reduce economic loss and to contribute for the control of zoonotic diseases.  During the period of 12 months, at the Center of Applied Biotechnology of Dong Nai province, Vietnam, 60 Hoary Bamboo rats in captivity were observed. The results showed that the most common diseases were abscesses and bitting (5.56%), external parasites (33.3%) and opthalmic problems (7.78%). Cure rates were very high (100%). Generally, the Hoary Bamboo rat was well-adapted to the captive condition with simple diseases that caused little economic loss.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này theo dõi một số bệnh thường gặp và khả năng xử lý các bệnh trên dúi mốc lớn (Rhizomys Pruinosus Blyth, 1851) nuôi nhốt tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học tỉnh Đồng Nai, làm cơ sở để kiểm soát dịch bệnh ở dúi mốc lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế và góp phần vào việc kiểm soát các bệnh lây nhiễm từ động vật. Trong thời gian 12 tháng, 60 cá thể dúi trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm được quan sát, khám lâm sàng và theo dõi các bệnh lý bất thường xảy ra khi nuôi nhốt. Kết quả cho thấy các bệnh thường gặp cao nhất là hình thành ổ mủ và cắn nhau chiếm 5,56%; bệnh ký sinh trùng ngoài da chiếm 3,33% và bệnh mắt chiếm 7,78%. Tỉ lệ chữa khỏi các bệnh này cao (100%). Trong điều kiện nuôi nhốt, đánh giá bước đầu là dúi ít bệnh, chỉ xảy ra những bệnh đơn giản, có thể điều trị được dễ dàng và không gây thiệt hại nhiều về mặt kinh tế.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Bình, 2016. Một số bệnh thường gặp trên dúi mốc lớn (Rhizomys Pruinosus Blyth, 1851) trong điều kiện nuôi nhốt và biện pháp xử lý. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44b: 113-118.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...