Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 64-69
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/02/2016

Ngày chấp nhận: 30/08/2016

 

Title:

Phytophthora cinnamomi Rands caused root rot and stem canker of avocado in the Southeast Vietnam

Từ khóa:

Bơ, Phytophthora cinnamomi, thối rễ, loét thân

Keywords:

Avocado, Phytophthora cinnamomi, root rot, stem canker

ABSTRACT

Phytophthora causing root rot and stem canker diseases is the important pest of avocado (Persea americana Miller) worldwide and is the limiting factor for production in many regions. The study aimed to identify the causal agent of root rot and canker of avocado in planting areas of the southeast Vietnam. A survey on the disease occurrence on avocado in provinces of Ba Ria Vung Tau and Dong Nai of the southeastern Vietnam was conducted in 2015. 980 trees of commercial orchards were examined and 48 ones showed symptoms of root rot and stem canker with the mean incidence of 4.90%. Infected trees were consisted of both local and introduced commercial varieties. 48 samples, including of 33 feeder root and 15 trunk tissue samples, were collected and isolated on BNPRAH selective medium. A Phytophthora species, consistently isolated from symptomatic roots and trunk cankers, was identified as Phytophthora cinnamomi Rands, using morphological study and infestation tests to fulfill Koch’s postulates, and DNA analysis. Avocado production has been rapidly expanded during the past 5 years in the country and avocado is presently a good profitable crop of local growers. Root rot and stem canker could become a primary threat to sustainable development of avocado industry in Vietnam.

TÓM TẮT

Bệnh thối rễ và loét thân gây bởi Phytophthora là dịch hại quan trọng của cây bơ (Persea americana Miller) và là yếu tố giới hạn sản xuất đối với nhiều vùng trồng bơ trên thế giới. Nghiên cứu này nhằm xác định loài Phytophthora gây bệnh thối rễ và loét thân trên cây bơ ở một số khu vực trồng ở miền Đông Nam bộ. Một đợt khảo sát tình hình bệnh trên vườn bơ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) và Đồng Nai đã được tiến hành trong năm 2015. Từ 980 cây khảo sát, đã ghi nhận được 48 cây có các triệu chứng của thối rễ và loét thân với tỷ lệ nhiễm trung bình 4,90%. Cây bị nhiễm bệnh bao gồm các giống địa phương và nhập nội. 48 mẫu bệnh, trong đó có 15 mẫu rễ và 33 mẫu vỏ thân cây, được thu thập và phân lập trên môi trường chọn lọc BNPRAH. Từ các mẫu phân lập, một loài Phytophthora được xác định là Phytophthora cinnamomi Rands dựa trên hình thái học, trắc nghiệm khả năng lây nhiễm theo quy tắc Koch và phân tích DNA. Sản xuất bơ đã được mở rộng nhanh chóng trong 5 năm qua ở nước ta và hiện nay đây là cây trồng cho thu nhập cao của nhà vườn địa phương. Bệnh thối rễ và loét thân có thể trở thành yếu tố đe dọa đến sự phát triển bền vững của sản xuất bơ ở Việt Nam.

Trích dẫn: Mai Văn Trị, Nguyễn Thị Nguyên Vân, Huỳnh Kỳ và Nguyễn Lộc Hiền, 2016. Phytophthora cinnamomi Rands gây thối rễ và loét thân cây bơ ở miền Đông Nam Bộ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45b: 64-69.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...