Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 49-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/05/2017

Ngày nhận bài sửa: 12/07/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Effect of Opticell® in feed on performance of sows and piglets

Từ khóa:

Chất xơ, heo nái, số con sơ sinh, số con cai sữa, thời gian đẻ

Keywords:

Farrowing time, fiber, sows

ABSTRACT

The experiment was conducted at Phu Son farm in Dong Nai, Vietnam. Forty pregnant sows selected in the same of age, health and reproductive performance were divided equally into 2 groups. The control group was fed with basic diet of the farm, and the experimental group with basic diet plus OptiCell® at dosage of 10 kg/ton of feed.

Results showed that OptiCell® helps to improve significantly performance of sows and piglets such as increasing feed intake; shortening the farrowing time; improving the number of newborn piglets, number of weaned piglets, the average weight of piglets in experimental group was higher than the average weight of piglets in the control group. This experimental was a first step for further research on the digestion of fiber in the large intestine in monogastric animals.

TÓM TẮT

Thí nghiệm được thực hiện tại trại chăn nuôi Phú Sơn, thuộc tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Thí nghiệm trên 40 heo nái mang thai giai đoạn cuối, heo nái được chia thành 2 lô bao gồm lô đối chứng và lô thí nghiệm, mỗi lô có 20 heo. Lô đối chứng được cho ăn thức ăn căn bản của trại, lô thí nghiệm ăn thức ăn có bổ sung sản phẩm OptiCell® với liều dùng 10 kg/tấn thức ăn. Các heo được lựa chọn đồng đều về lứa đẻ, sức khoẻ và năng suất sinh sản.

Kết quả cho thấy rằng OptiCell® giúp cải thiện đáng kể năng suất của heo nái và tăng trưởng heo con như tăng lượng thức ăn tiêu thụ, rút ngắn thời gian đẻ trên heo nái, cải thiện số heo con sinh ra còn sống, số heo con cai sữa và trọng lượng trung bình của heo con của lô thí nghiệm so với lô đối chứng. Thí nghiệm là bước khởi đầu cho nghiên cứu tiêu hoá chất xơ ở ruột già trên thú dạ dày đơn.

Trích dẫn: Ngô Hồng Phượng và Nguyễn Danh Giá, 2017. Ảnh hưởng của chất xơ tự nhiên (Opticell) bổ sung trong khẩu phần lên năng suất của heo nái và heo con theo mẹ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 49-53.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...